Aktiviteter 2021

Dato Aktivitet
27.01.2021 Styremøte
16.02.2021 Årsmøte Hedmark Birøkterlag
23.02.2021 Styremøte
17.03.2021 Årsmøte Honningcentralen
20.03.2021 Årsmøte Norges Birøkterlag
23.03.2021 Styremøte
27.04.2021 Styremøte
April 2021 Regionmøte
08.05.2021 Vårdagen
25.05.2021 Styremøte
22.06.2021 Styremøte
24.08.2021 Styremøte
11.09.2021 Torgdag med markering av birøkt og honning
21.09.2021 Styremøte
19.10.2021 Styremøte
06.11.2021 Jubileumsmiddag
November 2021 Tillitsmannsmøte
23.11.2021 Styremøte
09.12.2021 Årsmøte Ringsaker Birøkterlag

Vårdagen 2019

Roar Ree Kirkevold holdt foredrag om birøkt

Mat og trivelig prat

©Copyright Ringsaker Birøkterlag