Aktiviteter 2019

Dato Aktivitet
23.01.2019 Styremøte
05.02.2019 Årsmøte Hedmark Birøkterlag
26.02.2019 Styremøte
09.03.2019 Kickoff (faglig arrangement) på Notoddden
13.03.2019 Informasjonskveld for nye birøktere.
22.03.2019 Årsmøte Honningcentralen (for andelseiere)
23.03.2019 Årsmøte Norges Birøkterlag
23.03.2019 Kurs i honningprodukter
27.03.2019 Styremøte
April Regionmøte
25.04.2019 Styremøte
27.04.2019 Oppstart kurs del 3 for de som har gått kurs i 2016, 2017 og 2018
04.05.2019 Vårdag
01.06.2019 Kurs i dronningavl
12.06.2019 Styremøte
25.09.2019 Styremøte
23.10.2019 Styremøte og sukkeravgiftsmøte
06.11.2019 Styremøte
November Tillitsmannsmøte 2019
05.12.2019 Årsmøte Ringsaker Birøkterlag

Vårdagen

Roar Ree Kirkevold holdt foredrag om birøkt

Mat og trivelig prat

©Copyright Ringsaker Birøkterlag