Aktuelt i bigårdene

23. april

Nå har alle biene vært ute og tømt magen etter vinteren.

Temperaturen er høg nok til at vi kan åpne yngelrommet noen minutter. Vi kan løfte opp noen rammer og se om alt er i orden.

Vi bør redusere plassen i yngelrommet til de svakeste kubene. De bør også ha et tett, eventuelt isolert bunnbrett.

Det kommer inn mye pollen. I noen kuber er yngeleiene stengt med pollen og nektar. Dronninga leter febrilsk etter celler i ytterkanten av yngelrommet der hun kan legge egg. Det er aktuelt å sette inn ei utbygd og pen ramme, eventuelt ei ramme med krypeferdig yngel fra et sterkere bifolk. I så fall må du opprettholde fasongen på yngelleiet.

30. april

Nå får vi en kritisk periode for biene våre.

Det er meldt lave temperaturer de neste dagene med temperatur under 0 om nettene.

Det har vært bra trekk og det fleste biene fra 2018 har gått ut. Det har ikke klekt så mange nye bier ennå og det er lite bier i kubene.

Dronningene holder seg i midten av yngelleiet der det er mest varme og leter etter celler der hun kan legge egg.

Det er mye yngel i kubene som trenger riktig temeperatur. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe biene med å holde varmen i yngelleiet.

Kubene må ha isolerte tak. Taket må være tett slik at det ikke strømmer kald luft gjennom kubene og ut gjennom åpninger mellom kasse og tak.

Utvid plassen bare hvis det er helt nødvendig. Yngelleiet må ikke splittes med tomme rammer, nye rammer settes inn utenfor yngelleiet.

Bruk tett, eventuelt isolert bunnbrett, i hvert fall til de svakeste bifolkene.

16. mai

Nå blomstrer frukttrærne på plasser som ligger 250 meter over havet i Ringsaker.

For noen uker siden var det mye pollen i kubene. Dette har biene brukt opp til å produsere yngel. Nå er det lite pollen i kubene og biene spiser proteinforet som de får.

Det er heller ikke så mye nektar og honning ennå. Vi må derfor følge godt med nå. Hvis biene blir sittende mye inne på grunn av dårlig vær kan det bli for lite mat i kubune og da må vi fore.

Det begynner i bli liten plass i yngelrommet i de sterkeste kubene. Skal vi sette på skattekasser eller skal vi jevne ut bistyrken fra de sterkeste til de svakeste kubene? Hvis kuba er svak fordi dronninga er dårlig har det neppe noen hensikt å forsterke den med yngetavler fra sterke bifolk.

1. juli

Dronningavlen går bra så langt.

Ni av ti larver har blitt til store og fine dronningceller.

20. juli

Røsslyngen begynner å blomstre og det er på tide å kjøre til lyngtrekket

Her finner du en link som laster ned ei huskeliste ved vandring med bikuber.

Aktuelt inne

Nå er tida inne for å friske opp faget.

Se gjennom tidskrifter og lærebøker og repeter de temaene som mest relevante nå.

Søk opp temaer på Internett. Ordet Beekeeping gir 2,5 til 5,0 millioner treff. Husk på at hvem som helst kan legge ut hva om helst og den faglige kvaliteten er ikke like bra for alt som legges ut. Det er mye bra (og mye dårlig) på Youtube.

Geitmyra

Ringsaker Birøkterlag skal undervise på Geitmyra en dag i uka fram til sommerferien.

Elevene går i sjette til niende klasse.

De lærer om bier, biprodukter og birøkt.

Vi har plassert ei bikube på plenen utenfor bygningen slik at elevene skal få se levende bier.

I tillegg har vi med ei visningskube inn i klasserommet.

©Copyright Ringsaker Birøkterlag