Velkommen

Vi ønsker deg velkomen både til disse Internet -sidene og til å besøke oss på arrangamentene som er annonsert under "Aktiviteter".

Hvis du ønsker å starte med birøkt, kan du prøve ett av kursene som vi arrangerer.

Du kan også melde deg inn i laget.

©Copyright Ringsaker Birøkterlag