Styret i Ringsaker Birøkterlag

Navn Funksjon Epost Telefon
Birgit Nordby Leder birgit_nordby@hotmail.com 97090694
Frank R. Pettersen Sekretær f.r.pettersen68@gmail.com 99092584
Lars Gillerhaugen Kasserer lars@dbf.no 95135095
Aase Julie Arnkværn Medlem aaseja@norsk-tipping.no 48256225
Erik Wedum Medlem ewed@online.no 93054601
Anita Høie Varamedlem anihoeie@online.no 99278388
Eilert Houmb Varamedlem eilert@providor.no 41247911

Referater fra styremøtene

Linkene nedenfor laster ned referatene fra styremøtene.

Linkene nedenfor viser referatene i nettleseren.

Protokoller fra årsmøtene

Linkene nedenfor laster ned protokollene fra årsmøtene.

Linkene nedenfor viser protokollene i nettleseren.

©Copyright Ringsaker Birøkterlag